2018 Results

Davenport Iowa

Kansas City Missouri

Denver Colorado

Tulsa Oklahoma

Tampa Florida

Chicago Illinois

Minneapolis Minnesota #1

Minneapolis Minnesota #2

Detroit Michigan

St Louis Missouri